杯子 tiếng trung là gì?

Rate this post

杯子 tiếng trung là gì?

杯子 tiếng trung có nghĩa là cốc ly (bēizi )

杯子 tiếng trung có nghĩa là cốc ly (bēizi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

cốc ly (bēizi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 杯子 .

Ý nghĩa – Giải thích

杯子 tiếng trung nghĩa là cốc ly (bēizi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp..

Đây là cách dùng 杯子 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 杯子 tiếng trung là gì? (hay giải thích cốc ly (bēizi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 杯子 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 杯子 tiếng trung / cốc ly (bēizi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhà bếp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 杯子 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 杯子 tiếng trung là gì?.

Read More:   驾驶杆 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button