束手无策 là gì?

Rate this post

束手无策 là gì?

束手无策 có nghĩa là (shù shǒu wú cè ) bí rì

束手无策 có nghĩa là (shù shǒu wú cè ) bí rì.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(shù shǒu wú cè ) bí rì Tiếng Trung là gì?

bí rì Tiếng Trung có nghĩa là 束手无策.

Ý nghĩa – Giải thích

束手无策 nghĩa là (shù shǒu wú cè ) bí rì.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 束手无策. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 束手无策 là gì? (hay giải thích (shù shǒu wú cè ) bí rì.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 束手无策 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 束手无策 / (shù shǒu wú cè ) bí rì.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 束手无策 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 束手无策 là gì? .

Read More:   姜还是老的辣 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button