朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì?

朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo”

朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo”. Giải nghĩa: Con người thường chịu ảnh hưởng xấu hay tốt từ môi trường hay bạn bè của mình. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. . (Shu ni majiwareba akaku naru).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo” Tiếng Nhật có nghĩa là 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo”. Giải nghĩa: Con người thường chịu ảnh hưởng xấu hay tốt từ môi trường hay bạn bè của mình. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. . (Shu ni majiwareba akaku naru)..

Đây là cách dùng 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo”. Giải nghĩa: Con người thường chịu ảnh hưởng xấu hay tốt từ môi trường hay bạn bè của mình. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. . (Shu ni majiwareba akaku naru). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật / Trực dịch: “Bị dính mực thì sẽ bị đỏ theo”. Giải nghĩa: Con người thường chịu ảnh hưởng xấu hay tốt từ môi trường hay bạn bè của mình. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. . (Shu ni majiwareba akaku naru).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Tracing slide

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 朱に交われば赤くなる Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button