本田 tiếng trung là gì?

Rate this post

本田 tiếng trung là gì?

本田 tiếng trung có nghĩa là honda (běntián )

本田 tiếng trung có nghĩa là honda (běntián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

honda (běntián ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 本田 .

Ý nghĩa – Giải thích

本田 tiếng trung nghĩa là honda (běntián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng..

Đây là cách dùng 本田 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu 本田 tiếng trung là gì? (hay giải thích honda (běntián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 本田 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 本田 tiếng trung / honda (běntián ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 本田 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 本田 tiếng trung là gì?.

Read More:   Acetate
Check Also
Close
  • coloured
Back to top button