未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì?

Rate this post

未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì?

未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật có nghĩa là Những mục chưa xác nhận

未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật có nghĩa là Những mục chưa xác nhận.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

Những mục chưa xác nhận Tiếng Nhật là gì?

Những mục chưa xác nhận Tiếng Nhật có nghĩa là 未確認事項 みかくにんじこう .

Ý nghĩa – Giải thích

未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật nghĩa là Những mục chưa xác nhận.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì? (hay giải thích Những mục chưa xác nhận.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật / Những mục chưa xác nhận.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Hypoid axle

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 未確認事項 みかくにんじこう tiếng nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button