服装机械设备 tiếng trung là gì?

Rate this post

服装机械设备 tiếng trung là gì?

服装机械设备 tiếng trung có nghĩa là dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi )

服装机械设备 tiếng trung có nghĩa là dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 服装机械设备 .

Ý nghĩa – Giải thích

服装机械设备 tiếng trung nghĩa là dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc..

Đây là cách dùng 服装机械设备 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 服装机械设备 tiếng trung là gì? (hay giải thích dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 服装机械设备 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 服装机械设备 tiếng trung / dệt may mặc (fúzhuāng jīxiè shèbèi ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 服装机械设备 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 服装机械设备 tiếng trung là gì?.

Read More:   剪辑 tiếng trung là gì?
Back to top button