时装 tiếng trung là gì?

Rate this post

时装 tiếng trung là gì?

时装 tiếng trung có nghĩa là thời trang (shízhuāng )

时装 tiếng trung có nghĩa là thời trang (shízhuāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

thời trang (shízhuāng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 时装 .

Ý nghĩa – Giải thích

时装 tiếng trung nghĩa là thời trang (shízhuāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo..

Đây là cách dùng 时装 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 时装 tiếng trung là gì? (hay giải thích thời trang (shízhuāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 时装 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 时装 tiếng trung / thời trang (shízhuāng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Quần áo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 时装 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 时装 tiếng trung là gì?.

Read More:   Run into
Back to top button