日场 tiếng trung là gì?

Rate this post

日场 tiếng trung là gì?

日场 tiếng trung có nghĩa là buổi chiếu ban ngày (rì chǎng )

日场 tiếng trung có nghĩa là buổi chiếu ban ngày (rì chǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

buổi chiếu ban ngày (rì chǎng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 日场 .

Ý nghĩa – Giải thích

日场 tiếng trung nghĩa là buổi chiếu ban ngày (rì chǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh..

Đây là cách dùng 日场 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 日场 tiếng trung là gì? (hay giải thích buổi chiếu ban ngày (rì chǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 日场 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 日场 tiếng trung / buổi chiếu ban ngày (rì chǎng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 日场 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 日场 tiếng trung là gì?.

Read More:   Soft pleats
Check Also
Close
  • Coast
Back to top button