无息贷款 tiếng trung là gì?

Rate this post

无息贷款 tiếng trung là gì?

无息贷款 tiếng trung có nghĩa là khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn )

无息贷款 tiếng trung có nghĩa là khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 无息贷款 .

Ý nghĩa – Giải thích

无息贷款 tiếng trung nghĩa là khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng..

Đây là cách dùng 无息贷款 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 无息贷款 tiếng trung là gì? (hay giải thích khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 无息贷款 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 无息贷款 tiếng trung / khoản vay không lãi (wú xī dàikuǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ngân hàng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   收买证券者 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 无息贷款 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 无息贷款 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button