旅行者 tiếng trung là gì?

Rate this post

旅行者 tiếng trung là gì?

旅行者 tiếng trung có nghĩa là người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě )

旅行者 tiếng trung có nghĩa là người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 旅行者 .

Ý nghĩa – Giải thích

旅行者 tiếng trung nghĩa là người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 旅行者 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 旅行者 tiếng trung là gì? (hay giải thích người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 旅行者 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 旅行者 tiếng trung / người đi du lịch du khách (lǚxíng zhě ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Co-operated spirit

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 旅行者 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 旅行者 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Couple
Back to top button