方向器 tiếng trung là gì?

Rate this post

方向器 tiếng trung là gì?

方向器 tiếng trung có nghĩa là máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì )

方向器 tiếng trung có nghĩa là máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xây dựng.

máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 方向器 .

Ý nghĩa – Giải thích

方向器 tiếng trung nghĩa là máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện..

Đây là cách dùng 方向器 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xây dựng 方向器 tiếng trung là gì? (hay giải thích máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 方向器 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 方向器 tiếng trung / máy chỉnh hướng (fāngxiàng qì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Xây dựng và cơ điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Registered keeper

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 方向器 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 方向器 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Cost
Back to top button