斯柯达 tiếng trung là gì?

Rate this post

斯柯达 tiếng trung là gì?

斯柯达 tiếng trung có nghĩa là skoda (sīkēdá )

斯柯达 tiếng trung có nghĩa là skoda (sīkēdá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thương hiệu.

skoda (sīkēdá ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 斯柯达 .

Ý nghĩa – Giải thích

斯柯达 tiếng trung nghĩa là skoda (sīkēdá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng..

Đây là cách dùng 斯柯达 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thương hiệu 斯柯达 tiếng trung là gì? (hay giải thích skoda (sīkēdá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 斯柯达 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 斯柯达 tiếng trung / skoda (sīkēdá ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương hiệu nổi tiếng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 斯柯达 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 斯柯达 tiếng trung là gì?.

Read More:   Die Kopfschmerzen tiếng Đức là gì?
Back to top button