料品出厂单 tiếng trung là gì?

Rate this post

料品出厂单 tiếng trung là gì?

料品出厂单 tiếng trung có nghĩa là hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān )

料品出厂单 tiếng trung có nghĩa là hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 料品出厂单 .

Ý nghĩa – Giải thích

料品出厂单 tiếng trung nghĩa là hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 料品出厂单 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 料品出厂单 tiếng trung là gì? (hay giải thích hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 料品出厂单 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 料品出厂单 tiếng trung / hóa đơn xuât hàng (liào pǐn chūchǎng dān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   现金账 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 料品出厂单 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 料品出厂单 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button