教育影片 tiếng trung là gì?

Rate this post

教育影片 tiếng trung là gì?

教育影片 tiếng trung có nghĩa là phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn )

教育影片 tiếng trung có nghĩa là phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 教育影片 .

Ý nghĩa – Giải thích

教育影片 tiếng trung nghĩa là phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh..

Đây là cách dùng 教育影片 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 教育影片 tiếng trung là gì? (hay giải thích phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 教育影片 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 教育影片 tiếng trung / phim giáo dục (jiàoyù yǐngpiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Điện ảnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 教育影片 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 教育影片 tiếng trung là gì?.

Read More:   https://Website của chúng tôi/culvert-tieng-anh-xay-dung/
Check Also
Close
  • Sand
Back to top button