擦汗 là gì?

Rate this post

擦汗 là gì?

擦汗 có nghĩa là (cā hàn ) Lau mồ hôi

擦汗 có nghĩa là (cā hàn ) Lau mồ hôi.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(cā hàn ) Lau mồ hôi Tiếng Trung là gì?

Lau mồ hôi Tiếng Trung có nghĩa là 擦汗.

Ý nghĩa – Giải thích

擦汗 nghĩa là (cā hàn ) Lau mồ hôi.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 擦汗. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 擦汗 là gì? (hay giải thích (cā hàn ) Lau mồ hôi.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 擦汗 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 擦汗 / (cā hàn ) Lau mồ hôi.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 擦汗 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 擦汗 là gì? .

Read More:   Steel
Check Also
Close
  • Ply
Back to top button