推卸责任 là gì?

Rate this post

推卸责任 là gì?

推卸责任 có nghĩa là (tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm

推卸责任 có nghĩa là (tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm Tiếng Trung là gì?

chối đẩy trách nhiệm Tiếng Trung có nghĩa là 推卸责任.

Ý nghĩa – Giải thích

推卸责任 nghĩa là (tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 推卸责任. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 推卸责任 là gì? (hay giải thích (tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 推卸责任 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 推卸责任 / (tuī xiè zé rèn ) chối đẩy trách nhiệm.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 推卸责任 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 推卸责任 là gì? .

Read More:   旱田 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button