排煤机 tiếng trung là gì?

Rate this post

排煤机 tiếng trung là gì?

排煤机 tiếng trung có nghĩa là máy đẩy than (pái méi jī )

排煤机 tiếng trung có nghĩa là máy đẩy than (pái méi jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

máy đẩy than (pái méi jī ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 排煤机 .

Ý nghĩa – Giải thích

排煤机 tiếng trung nghĩa là máy đẩy than (pái méi jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng..

Đây là cách dùng 排煤机 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 排煤机 tiếng trung là gì? (hay giải thích máy đẩy than (pái méi jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 排煤机 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 排煤机 tiếng trung / máy đẩy than (pái méi jī ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy móc trong xây dựng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Attained age conversion

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 排煤机 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 排煤机 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Earth
Back to top button