按时出货 tiếng trung là gì?

Rate this post

按时出货 tiếng trung là gì?

按时出货 tiếng trung có nghĩa là xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò )

按时出货 tiếng trung có nghĩa là xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 按时出货 .

Ý nghĩa – Giải thích

按时出货 tiếng trung nghĩa là xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 按时出货 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 按时出货 tiếng trung là gì? (hay giải thích xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 按时出货 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 按时出货 tiếng trung / xuất hàng đúng thời gian (ànshí chū huò ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/ammeter-tieng-anh-ky-thuat-dien/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 按时出货 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 按时出货 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button