挂钩 tiếng trung là gì?

Rate this post

挂钩 tiếng trung là gì?

挂钩 tiếng trung có nghĩa là móc phơi (guàgōu )

挂钩 tiếng trung có nghĩa là móc phơi (guàgōu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Mỹ phẩm.

móc phơi (guàgōu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 挂钩 .

Ý nghĩa – Giải thích

挂钩 tiếng trung nghĩa là móc phơi (guàgōu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng..

Đây là cách dùng 挂钩 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Mỹ phẩm 挂钩 tiếng trung là gì? (hay giải thích móc phơi (guàgōu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 挂钩 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 挂钩 tiếng trung / móc phơi (guàgōu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mỹ phẩm gia dụng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 挂钩 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 挂钩 tiếng trung là gì?.

Read More:   Computer control
Check Also
Close
Back to top button