挂号邮件 tiếng trung là gì?

Rate this post

挂号邮件 tiếng trung là gì?

挂号邮件 tiếng trung có nghĩa là bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn )

挂号邮件 tiếng trung có nghĩa là bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bưu điện.

bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 挂号邮件 .

Ý nghĩa – Giải thích

挂号邮件 tiếng trung nghĩa là bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện..

Đây là cách dùng 挂号邮件 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bưu điện 挂号邮件 tiếng trung là gì? (hay giải thích bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 挂号邮件 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 挂号邮件 tiếng trung / bưu kiện bảo đảm (guàhào yóujiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bưu điện.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 挂号邮件 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 挂号邮件 tiếng trung là gì?.

Read More:   Dynamic test
Check Also
Close
Back to top button