拧耳朵 là gì?

Rate this post

拧耳朵 là gì?

拧耳朵 có nghĩa là (nǐng ěr duǒ ) beo tai

拧耳朵 có nghĩa là (nǐng ěr duǒ ) beo tai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(nǐng ěr duǒ ) beo tai Tiếng Trung là gì?

beo tai Tiếng Trung có nghĩa là 拧耳朵.

Ý nghĩa – Giải thích

拧耳朵 nghĩa là (nǐng ěr duǒ ) beo tai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 拧耳朵. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 拧耳朵 là gì? (hay giải thích (nǐng ěr duǒ ) beo tai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 拧耳朵 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 拧耳朵 / (nǐng ěr duǒ ) beo tai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 拧耳朵 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 拧耳朵 là gì? .

Read More:   西格玛 là gì?
Check Also
Close
Back to top button