折叠式旅行地图 tiếng trung là gì?

Rate this post

折叠式旅行地图 tiếng trung là gì?

折叠式旅行地图 tiếng trung có nghĩa là bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú )

折叠式旅行地图 tiếng trung có nghĩa là bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 折叠式旅行地图 .

Ý nghĩa – Giải thích

折叠式旅行地图 tiếng trung nghĩa là bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 折叠式旅行地图 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 折叠式旅行地图 tiếng trung là gì? (hay giải thích bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 折叠式旅行地图 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 折叠式旅行地图 tiếng trung / bản đồ du lịch loại gấp (zhédié shì lǚxíng dìtú ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Safety glass

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 折叠式旅行地图 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 折叠式旅行地图 tiếng trung là gì?.

Back to top button