抓奸 là gì?

Rate this post

抓奸 là gì?

抓奸 có nghĩa là (zhuā jiān ) Bắt gian

抓奸 có nghĩa là (zhuā jiān ) Bắt gian.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(zhuā jiān ) Bắt gian Tiếng Trung là gì?

Bắt gian Tiếng Trung có nghĩa là 抓奸.

Ý nghĩa – Giải thích

抓奸 nghĩa là (zhuā jiān ) Bắt gian.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 抓奸. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 抓奸 là gì? (hay giải thích (zhuā jiān ) Bắt gian.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 抓奸 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 抓奸 / (zhuā jiān ) Bắt gian.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 抓奸 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 抓奸 là gì? .

Read More:   Driver side rear door ajar switch
Check Also
Close
Back to top button