把头发削薄 tiếng trung là gì?

Rate this post

把头发削薄 tiếng trung là gì?

把头发削薄 tiếng trung có nghĩa là tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo )

把头发削薄 tiếng trung có nghĩa là tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 把头发削薄 .

Ý nghĩa – Giải thích

把头发削薄 tiếng trung nghĩa là tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 把头发削薄 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 把头发削薄 tiếng trung là gì? (hay giải thích tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 把头发削薄 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 把头发削薄 tiếng trung / tỉa thưa tóc tỉa móng tóc (bǎ tóufǎ xiāo báo ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Shift control housing

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 把头发削薄 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 把头发削薄 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button