房租过租 tiếng trung là gì?

Rate this post

房租过租 tiếng trung là gì?

房租过租 tiếng trung có nghĩa là tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū )

房租过租 tiếng trung có nghĩa là tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 房租过租 .

Ý nghĩa – Giải thích

房租过租 tiếng trung nghĩa là tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà..

Đây là cách dùng 房租过租 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội 房租过租 tiếng trung là gì? (hay giải thích tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 房租过租 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 房租过租 tiếng trung / tiền thuê nhà còn chịu lại (fángzūguò zū ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thuê nhà.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   LPG system - practical work in the workshop

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 房租过租 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 房租过租 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button