房屋纠纷 tiếng trung là gì?

Rate this post

房屋纠纷 tiếng trung là gì?

房屋纠纷 tiếng trung có nghĩa là tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn )

房屋纠纷 tiếng trung có nghĩa là tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 房屋纠纷 .

Ý nghĩa – Giải thích

房屋纠纷 tiếng trung nghĩa là tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 房屋纠纷 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 房屋纠纷 tiếng trung là gì? (hay giải thích tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 房屋纠纷 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 房屋纠纷 tiếng trung / tranh chấp nhà cửa (fángwū jiūfēn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   剩下来几天假期 là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 房屋纠纷 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 房屋纠纷 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button