愣神 là gì?

Rate this post

愣神 là gì?

愣神 có nghĩa là (lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người

愣神 có nghĩa là (lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người Tiếng Trung là gì?

ngơ ngác, ngây người, ngớ người Tiếng Trung có nghĩa là 愣神.

Ý nghĩa – Giải thích

愣神 nghĩa là (lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 愣神. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 愣神 là gì? (hay giải thích (lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 愣神 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 愣神 / (lèng shén ) ngơ ngác, ngây người, ngớ người.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   果树栽培 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 愣神 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 愣神 là gì? .

Check Also
Close
Back to top button