愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì?

愛は小出しにせよ Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi”

愛は小出しにせよ Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi”. Giải nghĩa: Tình yêu mãnh liệt quá thì không bền. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”.. . (Ai wa kodashi ni seyo).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi” Tiếng Nhật có nghĩa là 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

愛は小出しにせよ Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi”. Giải nghĩa: Tình yêu mãnh liệt quá thì không bền. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”.. . (Ai wa kodashi ni seyo)..

Đây là cách dùng 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi”. Giải nghĩa: Tình yêu mãnh liệt quá thì không bền. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”.. . (Ai wa kodashi ni seyo). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật / Trực dịch: “Yêu vừa vừa thôi”. Giải nghĩa: Tình yêu mãnh liệt quá thì không bền. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau”.. . (Ai wa kodashi ni seyo).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Signal generator

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 愛は小出しにせよ Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button