惹…生气 là gì?

Rate this post

惹…生气 là gì?

惹…生气 có nghĩa là (rě

惹…生气 có nghĩa là (rě …shēng qì ) Chọc giận ai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(rě Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 惹…生气.

Ý nghĩa – Giải thích

惹…生气 nghĩa là (rě …shēng qì ) Chọc giận ai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 惹…生气. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 惹…生气 là gì? (hay giải thích (rě …shēng qì ) Chọc giận ai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 惹…生气 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 惹…生气 / (rě …shēng qì ) Chọc giận ai.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 惹…生气 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 惹…生气 là gì? .

Read More:   Butterfly nut
Check Also
Close
Back to top button