性行为 là gì?

Rate this post

性行为 là gì?

性行为 có nghĩa là (xìng háng wéi ) hành vi tình dục

性行为 có nghĩa là (xìng háng wéi ) hành vi tình dục.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(xìng háng wéi ) hành vi tình dục Tiếng Trung là gì?

hành vi tình dục Tiếng Trung có nghĩa là 性行为.

Ý nghĩa – Giải thích

性行为 nghĩa là (xìng háng wéi ) hành vi tình dục.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 性行为. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 性行为 là gì? (hay giải thích (xìng háng wéi ) hành vi tình dục.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 性行为 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 性行为 / (xìng háng wéi ) hành vi tình dục.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 性行为 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 性行为 là gì? .

Read More:   Expiry date
Check Also
Close
Back to top button