开洋 tiếng trung là gì?

Rate this post

开洋 tiếng trung là gì?

开洋 tiếng trung có nghĩa là tôm nõn khô (kāiyáng )

开洋 tiếng trung có nghĩa là tôm nõn khô (kāiyáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

tôm nõn khô (kāiyáng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 开洋 .

Ý nghĩa – Giải thích

开洋 tiếng trung nghĩa là tôm nõn khô (kāiyáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm..

Đây là cách dùng 开洋 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 开洋 tiếng trung là gì? (hay giải thích tôm nõn khô (kāiyáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 开洋 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 开洋 tiếng trung / tôm nõn khô (kāiyáng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thực phẩm.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 开洋 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 开洋 tiếng trung là gì?.

Read More:   tie
Check Also
Close
Back to top button