开口扳手 tiếng trung là gì?

Rate this post

开口扳手 tiếng trung là gì?

开口扳手 tiếng trung có nghĩa là chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu )

开口扳手 tiếng trung có nghĩa là chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 开口扳手 .

Ý nghĩa – Giải thích

开口扳手 tiếng trung nghĩa là chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 开口扳手 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 开口扳手 tiếng trung là gì? (hay giải thích chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 开口扳手 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 开口扳手 tiếng trung / chìa khóa vòng miệng (kāikǒu bānshǒu ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Bombing squadron

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 开口扳手 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 开口扳手 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button