开出车站 tiếng trung là gì?

Rate this post

开出车站 tiếng trung là gì?

开出车站 tiếng trung có nghĩa là chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn )

开出车站 tiếng trung có nghĩa là chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 开出车站 .

Ý nghĩa – Giải thích

开出车站 tiếng trung nghĩa là chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa..

Đây là cách dùng 开出车站 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 开出车站 tiếng trung là gì? (hay giải thích chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 开出车站 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 开出车站 tiếng trung / chạy ra khỏi ga (kāi chū chēzhàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Ga tàu hỏa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   납세 의무자 tiếng hàn là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 开出车站 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 开出车站 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button