库存周转率 tiếng trung là gì?

Rate this post

库存周转率 tiếng trung là gì?

库存周转率 tiếng trung có nghĩa là hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ )

库存周转率 tiếng trung có nghĩa là hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 库存周转率 .

Ý nghĩa – Giải thích

库存周转率 tiếng trung nghĩa là hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại..

Đây là cách dùng 库存周转率 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính 库存周转率 tiếng trung là gì? (hay giải thích hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 库存周转率 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 库存周转率 tiếng trung / hệ số vòng quay hàng tồn kho inventory carry rate turnover rate of inventory inventory turnover (kùcún zhōuzhuǎnlǜ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Thương mại.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/after-bleaching-tieng-anh-giay-da-may-mac/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 库存周转率 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 库存周转率 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button