年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì?

Rate this post

年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì?

年寄りは家の宝 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình”

年寄りは家の宝 Tiếng Nhật có nghĩa là Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình”. Giải nghĩa: Người già hiểu biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vì vậy có một vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Kính lão đắc thọ” (Kính già, già để tuổi cho).. . (Toshiyori wa ie no takara).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình” Tiếng Nhật là gì?

Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình” Tiếng Nhật có nghĩa là 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật.

Ý nghĩa – Giải thích

年寄りは家の宝 Tiếng Nhật nghĩa là Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình”. Giải nghĩa: Người già hiểu biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vì vậy có một vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Kính lão đắc thọ” (Kính già, già để tuổi cho).. . (Toshiyori wa ie no takara)..

Đây là cách dùng 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì? (hay giải thích Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình”. Giải nghĩa: Người già hiểu biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vì vậy có một vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Kính lão đắc thọ” (Kính già, già để tuổi cho).. . (Toshiyori wa ie no takara). nghĩa là gì?) . Định nghĩa 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật / Trực dịch: “Người già là tài sản quý báu của gia đình”. Giải nghĩa: Người già hiểu biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vì vậy có một vai trò vô cùng quan trọng đối với gia đình.. Thành ngữ/cách nói tương đương trong tiếng Việt: “Kính lão đắc thọ” (Kính già, già để tuổi cho).. . (Toshiyori wa ie no takara).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Matte

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 年寄りは家の宝 Tiếng Nhật là gì?.

Check Also
Close
Back to top button