平面砂布轮 tiếng trung là gì?

Rate this post

平面砂布轮 tiếng trung là gì?

平面砂布轮 tiếng trung có nghĩa là giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún )

平面砂布轮 tiếng trung có nghĩa là giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật.

giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 平面砂布轮 .

Ý nghĩa – Giải thích

平面砂布轮 tiếng trung nghĩa là giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp..

Đây là cách dùng 平面砂布轮 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật 平面砂布轮 tiếng trung là gì? (hay giải thích giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 平面砂布轮 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 平面砂布轮 tiếng trung / giấy nhám xếp tròn (píngmiàn shābù lún ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Kỹ thuật tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   月季 玫瑰 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 平面砂布轮 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 平面砂布轮 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • MPS
Back to top button