平绒 tiếng trung là gì?

Rate this post

平绒 tiếng trung là gì?

平绒 tiếng trung có nghĩa là nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng )

平绒 tiếng trung có nghĩa là nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vải vóc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 平绒 .

Ý nghĩa – Giải thích

平绒 tiếng trung nghĩa là nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vải vóc..

Đây là cách dùng 平绒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc 平绒 tiếng trung là gì? (hay giải thích nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vải vóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 平绒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 平绒 tiếng trung / nhung mịn vải bông mặt chần nhung (píngróng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Vải vóc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   어디가 아파서 오셨습니까? tiếng hàn là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 平绒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 平绒 tiếng trung là gì?.

Back to top button