帽盒 tiếng trung là gì?

Rate this post

帽盒 tiếng trung là gì?

帽盒 tiếng trung có nghĩa là hộp đựng mũ (mào hé )

帽盒 tiếng trung có nghĩa là hộp đựng mũ (mào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời trang.

hộp đựng mũ (mào hé ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 帽盒 .

Ý nghĩa – Giải thích

帽盒 tiếng trung nghĩa là hộp đựng mũ (mào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ..

Đây là cách dùng 帽盒 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời trang 帽盒 tiếng trung là gì? (hay giải thích hộp đựng mũ (mào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 帽盒 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 帽盒 tiếng trung / hộp đựng mũ (mào hé ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Mũ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 帽盒 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 帽盒 tiếng trung là gì?.

Read More:   Synchromesh
Check Also
Close
Back to top button