工作室 tiếng trung là gì?

Rate this post

工作室 tiếng trung là gì?

工作室 tiếng trung có nghĩa là phòng làm việc (gōngzuò shì )

工作室 tiếng trung có nghĩa là phòng làm việc (gōngzuò shì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nội ngoại thất.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nội thất.

phòng làm việc (gōngzuò shì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 工作室 .

Ý nghĩa – Giải thích

工作室 tiếng trung nghĩa là phòng làm việc (gōngzuò shì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nội ngoại thất..

Đây là cách dùng 工作室 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nội thất 工作室 tiếng trung là gì? (hay giải thích phòng làm việc (gōngzuò shì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nội ngoại thất. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 工作室 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 工作室 tiếng trung / phòng làm việc (gōngzuò shì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nội ngoại thất.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 工作室 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 工作室 tiếng trung là gì?.

Read More:   Service mode
Back to top button