州税 tiếng trung là gì?

Rate this post

州税 tiếng trung là gì?

州税 tiếng trung có nghĩa là thuế bang (zhōu shuì )

州税 tiếng trung có nghĩa là thuế bang (zhōu shuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

thuế bang (zhōu shuì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 州税 .

Ý nghĩa – Giải thích

州税 tiếng trung nghĩa là thuế bang (zhōu shuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan..

Đây là cách dùng 州税 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 州税 tiếng trung là gì? (hay giải thích thuế bang (zhōu shuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 州税 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 州税 tiếng trung / thuế bang (zhōu shuì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hải quan.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 州税 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 州税 tiếng trung là gì?.

Read More:   前奏曲 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button