屋顶 là gì?

Rate this post

屋顶 là gì?

屋顶 có nghĩa là mái nhà

屋顶 có nghĩa là mái nhà.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

mái nhà Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 屋顶.

Ý nghĩa – Giải thích

屋顶 nghĩa là mái nhà.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 屋顶. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 屋顶 là gì? (hay giải thích mái nhà.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 屋顶 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 屋顶 / mái nhà.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 屋顶 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 屋顶 là gì? .

Read More:   BMW
Check Also
Close
  • Ampere
Back to top button