居住条件 tiếng trung là gì?

Rate this post

居住条件 tiếng trung là gì?

居住条件 tiếng trung có nghĩa là điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn )

居住条件 tiếng trung có nghĩa là điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 居住条件 .

Ý nghĩa – Giải thích

居住条件 tiếng trung nghĩa là điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản..

Đây là cách dùng 居住条件 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản 居住条件 tiếng trung là gì? (hay giải thích điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 居住条件 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 居住条件 tiếng trung / điều kiện cư trú (jūzhù tiáojiàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bất động sản.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   跳杀 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 居住条件 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 居住条件 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button