屁颠 là gì?

Rate this post

屁颠 là gì?

屁颠 có nghĩa là (pì diān ) pì diān

屁颠 có nghĩa là (pì diān ) pì diān. Dễ dãi, tự nguyện phục tùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(pì diān ) pì diān Tiếng Trung là gì?

pì diān Tiếng Trung có nghĩa là 屁颠.

Ý nghĩa – Giải thích

屁颠 nghĩa là (pì diān ) pì diān. Dễ dãi, tự nguyện phục tùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 屁颠. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 屁颠 là gì? (hay giải thích (pì diān ) pì diān. Dễ dãi, tự nguyện phục tùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 屁颠 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 屁颠 / (pì diān ) pì diān. Dễ dãi, tự nguyện phục tùng.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 屁颠 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 屁颠 là gì? .

Read More:   https://Website của chúng tôi/plyed-yarn-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button