小鼯鼠 tiếng trung là gì?

Rate this post

小鼯鼠 tiếng trung là gì?

小鼯鼠 tiếng trung có nghĩa là sóc bay sao (xiǎo wú shǔ )

小鼯鼠 tiếng trung có nghĩa là sóc bay sao (xiǎo wú shǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Động thực vật.

sóc bay sao (xiǎo wú shǔ ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 小鼯鼠 .

Ý nghĩa – Giải thích

小鼯鼠 tiếng trung nghĩa là sóc bay sao (xiǎo wú shǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật..

Đây là cách dùng 小鼯鼠 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Động thực vật 小鼯鼠 tiếng trung là gì? (hay giải thích sóc bay sao (xiǎo wú shǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 小鼯鼠 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 小鼯鼠 tiếng trung / sóc bay sao (xiǎo wú shǔ ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Con vật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   石片 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 小鼯鼠 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 小鼯鼠 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button