小六角手风琴 tiếng trung là gì?

Rate this post

小六角手风琴 tiếng trung là gì?

小六角手风琴 tiếng trung có nghĩa là đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín )

小六角手风琴 tiếng trung có nghĩa là đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghệ thuật.

đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 小六角手风琴 .

Ý nghĩa – Giải thích

小六角手风琴 tiếng trung nghĩa là đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ..

Đây là cách dùng 小六角手风琴 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghệ thuật 小六角手风琴 tiếng trung là gì? (hay giải thích đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 小六角手风琴 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 小六角手风琴 tiếng trung / đàn bandoneon dàn xếp nhỏ (xiǎo liùjiǎo shǒufēngqín ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Nhạc cụ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   https://Website của chúng tôi/fuel-charging-wiring-harness-repair-tieng-anh-ky-thuat-o-to/

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 小六角手风琴 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 小六角手风琴 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button