封信 là gì?

Rate this post

俸薪 là gì?

俸薪 có nghĩa là (fèng xīn ) bổng bểnh

俸薪 có nghĩa là (fèng xīn ) bổng bểnh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(fèng xīn ) bổng bểnh Tiếng Trung là gì?

bổng bểnh Tiếng Trung có nghĩa là 俸薪.

Ý nghĩa – Giải thích

俸薪 nghĩa là (fèng xīn ) bổng bểnh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 俸薪. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 俸薪 là gì? (hay giải thích (fèng xīn ) bổng bểnh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 俸薪 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 俸薪 / (fèng xīn ) bổng bểnh.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 封信 là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 封信 là gì? .

Read More:   https://Website của chúng tôi/memorandum-of-agreement-52671/
Check Also
Close
Back to top button