导游手册 tiếng trung là gì?

Rate this post

导游手册 tiếng trung là gì?

导游手册 tiếng trung có nghĩa là sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè )

导游手册 tiếng trung có nghĩa là sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 导游手册 .

Ý nghĩa – Giải thích

导游手册 tiếng trung nghĩa là sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch..

Đây là cách dùng 导游手册 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 导游手册 tiếng trung là gì? (hay giải thích sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 导游手册 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 导游手册 tiếng trung / sổ tay hướng dẫn viên du lịch sách hướng dẫn du lịch (dǎoyóu shǒucè ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Du lịch.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   https://Website của chúng tôi/conduct-a-case-tieng-anh-luat/

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 导游手册 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 导游手册 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
  • Reside
Back to top button