家庭式房间 tiếng trung là gì?

Rate this post

家庭式房间 tiếng trung là gì?

家庭式房间 tiếng trung có nghĩa là căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān )

家庭式房间 tiếng trung có nghĩa là căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Du lịch.

căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 家庭式房间 .

Ý nghĩa – Giải thích

家庭式房间 tiếng trung nghĩa là căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn..

Đây là cách dùng 家庭式房间 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Du lịch 家庭式房间 tiếng trung là gì? (hay giải thích căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 家庭式房间 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 家庭式房间 tiếng trung / căn hộ kiểu gia đình (jiātíng shì fángjiān ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Khách sạn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   假发 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 家庭式房间 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 家庭式房间 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button