安江省 tiếng trung là gì?

Rate this post

安江省 tiếng trung là gì?

安江省 tiếng trung có nghĩa là tinh an giang (Ānjiāng shěng )

安江省 tiếng trung có nghĩa là tinh an giang (Ānjiāng shěng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tỉnh thành phố ở Việt Nam.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Địa danh.

tinh an giang (Ānjiāng shěng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 安江省 .

Ý nghĩa – Giải thích

安江省 tiếng trung nghĩa là tinh an giang (Ānjiāng shěng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tỉnh thành phố ở Việt Nam..

Đây là cách dùng 安江省 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Địa danh 安江省 tiếng trung là gì? (hay giải thích tinh an giang (Ānjiāng shěng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tỉnh thành phố ở Việt Nam. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 安江省 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 安江省 tiếng trung / tinh an giang (Ānjiāng shěng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tỉnh thành phố ở Việt Nam.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Milled glass fibre

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 安江省 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 安江省 tiếng trung là gì?.

Check Also
Close
Back to top button