安定翼 tiếng trung là gì?

Rate this post

安定翼 tiếng trung là gì?

安定翼 tiếng trung có nghĩa là cánh định vị (Āndìng yì )

安定翼 tiếng trung có nghĩa là cánh định vị (Āndìng yì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giao thông.

cánh định vị (Āndìng yì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 安定翼 .

Ý nghĩa – Giải thích

安定翼 tiếng trung nghĩa là cánh định vị (Āndìng yì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay..

Đây là cách dùng 安定翼 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giao thông 安定翼 tiếng trung là gì? (hay giải thích cánh định vị (Āndìng yì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 安定翼 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 安定翼 tiếng trung / cánh định vị (Āndìng yì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Máy bay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề 安定翼 tiếng trung là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về 安定翼 tiếng trung là gì?.

Read More:   Lustring agent
Check Also
Close
Back to top button